Her ser du mer detaljert informasjon om en sak. Saken kan ha flere dokumenter tilknyttet. For mer informasjon om et enkelt dokument klikker du på Vis detaljer. Ønsker du å gå journalposten for dokumentet klikker du på Gå til journalposten.
Nederst på siden finner du informasjon om behandlingen av saken, som hvilke møter den har vært til behandling i, og hvilke møter saken er meldt opp til i fremtiden.
 
Clear
     
 

Arkivsak

Arkivsak 2013000566
ArkivsakID: 20/4301
Dato: 18.06.2020
Tittel: 2126 - Amfi Terrasse - detaljregulering - gnr. 13, bnr. 73
Planid 2126 - gnr 13, bnr. 73 - Rasmussen bygg prosjekt AS
Saksbehandler: Elina Jøsang Nilsen
Status: Saken er under behandling
Sakstype: Plansak

Dokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS