Her ser du mer detaljert informasjon om en sak. Saken kan ha flere dokumenter tilknyttet. For mer informasjon om et enkelt dokument klikker du på Vis detaljer. Ønsker du å gå journalposten for dokumentet klikker du på Gå til journalposten.
Nederst på siden finner du informasjon om behandlingen av saken, som hvilke møter den har vært til behandling i, og hvilke møter saken er meldt opp til i fremtiden.
 
Clear
     
 

Arkivsak

Arkivsak 2013001107
ArkivsakID: 20/4842
Dato: 24.06.2020
Tittel: 2127 - Nye Veavågen barneskole - gnr. 4/12 mfl. - detaljregulering
PlanID 2127 - gnr. 4/12 mfl. - Karmøy kommune - godkjent 15.11.2021
Saksbehandler: Aage Steen Holm
Status: Saken er avsluttet
Sakstype: Plansak

Dokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS