Her ser du mer detaljert informasjon om en sak. Saken kan ha flere dokumenter tilknyttet. For mer informasjon om et enkelt dokument klikker du på Vis detaljer. Ønsker du å gå journalposten for dokumentet klikker du på Gå til journalposten.
Nederst på siden finner du informasjon om behandlingen av saken, som hvilke møter den har vært til behandling i, og hvilke møter saken er meldt opp til i fremtiden.
 
Clear
     
 

Arkivsak

Arkivsak 2013021313
ArkivsakID: 20/25033
Dato: 11.09.2020
Tittel: Forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring og velferdsgoder i Karmøy kommune
Saksbehandler: Siv Elisabeth Røksund Lie
Status: Saken er under behandling
Sakstype: Generell sak
ACOS Innsyn levert av ACOS AS