Her ser du mer detaljert informasjon om en sak. Saken kan ha flere dokumenter tilknyttet. For mer informasjon om et enkelt dokument klikker du på Vis detaljer. Ønsker du å gå journalposten for dokumentet klikker du på Gå til journalposten.
Nederst på siden finner du informasjon om behandlingen av saken, som hvilke møter den har vært til behandling i, og hvilke møter saken er meldt opp til i fremtiden.
 
Clear
     
 

Arkivsak

Arkivsak 2013025661
ArkivsakID: 21/671
Dato: 25.01.2021
Tittel: 4089 - Ny landfallstunnel Statpipe Kalstø - gnr. 77/15 - detaljregulering
PlanID 4089 - gnr. 77/15 - Equinor Energy AS - godkjent 7.2.2022
Saksbehandler: Yvonne S. Løvseth
Status: Saken er avsluttet
Sakstype: Plansak

Dokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS