Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.
 
Clear
     
 

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2013005381
DokumentID: 20/38905 - Vedtak og saksfremelgg - plan 5108
Saksfremlegg 1. gangsbehandling
ArkivsakID: 20/4685 - 5108 - Dovamyrvegen og Skogvegen - detaljregulering
Planid 5108 - 148/27 - Karmøy kommune v/Hilde Pettersen
Journaldato: 28.10.2020
Brevdato: 20.07.2020
Dokumentansvarlig: Yvonne S. Løvseth

Tekstdokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS