Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.
 
Clear
     
 

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2013007875
DokumentID: 20/41399 - Plan 226-22 -Detaljregulering for Åkra sentrum I og II. Endring fra lekeplass til bolig 15/937 og regulering av lekeplass på 15/843
2. gangsbehandling
ArkivsakID: 20/5696 - 226-22 - Åkra sentrum I og II - endring fra lekeplass til bolig - reguleringsplan
Planid 226-22 - gnr. 15/937 og flytting til 15/843 - Karmøy kommune - godkjent 10.5.2021
Journaldato: 28.10.2020
Brevdato: 17.08.2020
Dokumentansvarlig: Jarle Stunes
ACOS Innsyn levert av ACOS AS