Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.
 
Clear
     
 

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2013008147
DokumentID: 20/41671 - Plan 4079 - Detaljregulering for Fjedlasjøen naust, Visnes - 82/14
Saksfremlegg
ArkivsakID: 20/4059 - 4079 - Fjedlasjøen naust - detaljregulering
PlanID 4079 - gnr 82/142 mfl - Magne Hinderaker - Godkjent 19.10.2020
Journaldato: 28.10.2020
Brevdato: 18.08.2020
Dokumentansvarlig: Aage Steen Holm
ACOS Innsyn levert av ACOS AS