Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.
 
Clear
     
 

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2013008908
DokumentID: 20/42432 - Vedtak HTM - begrenset høring - plan 2077 - Detaljregulering for FV 547 - Medhaug - busslommer - 16/178 mfl
ArkivsakID: 20/4053 - 2077 - FV 547, Busslommer på Medhaug - detaljregulering
Planid 2077 - gnr. 16/178 mfl. - Statens vegvesen - godkjent 8.2.2021
Journaldato: 10.11.2020
Brevdato: 10.11.2020
Dokumentansvarlig: Bergitte Hatteland Flatebø
ACOS Innsyn levert av ACOS AS