Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.
 
Clear
     
 

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2013009758
DokumentID: 20/43282 - Vedtak FSK m/saksfremlegg - 4087 Skjerming av landfallkulvert i sjøen på Kalstø
ArkivsakID: 20/4019 - 4087 - Skjerming av landfallkulvert i sjøen på Kalstø - detaljregulering
Planid 4087 - gnr 77/15 - Equinor Energy AS - Godkjent 7.9.2020
Journaldato: 27.10.2020
Brevdato: 31.08.2020
Dokumentansvarlig: Yvonne S. Løvseth
ACOS Innsyn levert av ACOS AS