Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.
 
Clear
     
 

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2013010896
DokumentID: 20/44420 - Plan 2114 - sluttbehandling - Veavågen brygge - 3/134, 452 mfl. - detaljregulering
ArkivsakID: 20/4007 - 2114 - Veavågen brygge - detaljregulering
Planid 2114 - gnr. 3/134, 452 mfl. - Erlend Nilsen - Godkjent 19.10.2020
Journaldato: 28.10.2020
Brevdato: 02.10.2020
Dokumentansvarlig: Aage Steen Holm
ACOS Innsyn levert av ACOS AS