Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.
 
Clear
     
 

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2013011124
DokumentID: 20/44648 - Vedtak HTM - plan 2116 for offentlig ettersyn - Danielsen ungdomsskole - detaljregulering
ArkivsakID: 20/5855 - 2116 - Danielsen ungdomsskole Vea - detaljregulering
PlanID 2116 - 5/7 - Egill Danielsen Stiftelse - godkjent 22.3.2021
Journaldato: 02.10.2021
Brevdato: 02.10.2020
Dokumentansvarlig: Aage Steen Holm
ACOS Innsyn levert av ACOS AS