Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.
 
Clear
     
 

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2013011524
DokumentID: 20/45048 - Forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring og velferdsgoder i Karmøy kommune
ArkivsakID: 20/25033 - Forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring og velferdsgoder i Karmøy kommune
Journaldato: 11.09.2020
Brevdato: 11.09.2020
Dokumentansvarlig: Siv Elisabeth Røksund Lie
ACOS Innsyn levert av ACOS AS