Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.
 
Clear
     
 

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2013011818
DokumentID: 20/45342 - Vedtak - Plan 3047 for offentlig ettersyn - Øvre Østremneset - 66/2 mfl. - detaljregulering
ArkivsakID: 20/4078 - 3047 - Øvre Østremneset - detaljregulering
PlanID 3047 - 66/936 - Rett Bolig AS
Journaldato: 28.10.2020
Brevdato: 23.09.2020
Dokumentansvarlig: Aage Steen Holm
ACOS Innsyn levert av ACOS AS