Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.
 
Clear
     
 

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2013012362
DokumentID: 20/45886 - Plan 4082 for offentlig ettersyn - Fast bru til Storøy
ArkivsakID: 20/24481 - 4082 - Fast bru til Storøy - detaljregulering
Planid 4082 - gnr 140/26 mfl. - Storøy Næringspark AS - godkjent 21.6.2021
Journaldato: 28.10.2020
Brevdato: 29.09.2020
Dokumentansvarlig: Yvonne S. Løvseth
ACOS Innsyn levert av ACOS AS