Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.
 
Clear
     
 

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2013012580
DokumentID: 20/46104 - Planprogram - Kommuneplanens samfunnsdel 2021-2030
ArkivsakID: 20/5236 - Planprogram - kommuneplanens samfunnsdel
Journaldato: 21.09.2020
Brevdato: 21.09.2020
Dokumentansvarlig: Håkon Randal
ACOS Innsyn levert av ACOS AS