Dette er et dokument som ble sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom innkommende post blir scannet, og dokumentet ikke er gradert, kan du lese dokumentet ved å klikke på tekst-lenkene under. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsak-lenken.
 
Clear
     
 

Innkommende dokument

Innkommende dokument 2013013872
DokumentID: 20/47396 - Varsel om planarbeid - detaljreguleringsplan for Spannadalen
ArkivsakID: 20/5016 - 5079-3 - Spannadalen - endring - vedr. arealbruk og BRA - gnr. 148/1035 - detaljregulering
PlanID 5097-3 - gnr 148/1035 - Norheim Handelspark AS
Journaldato: 29.09.2020
Brevdato: 29.09.2020
Dokumentansvarlig: Elina Jøsang Nilsen
Journalpostkategori: Ikke publisert

Avsender(e)

Cowi AS

Tekstdokument

Dokumentet er offentlig, men ikke publisert. Ta kontakt for nærmere informasjon.  
ACOS Innsyn levert av ACOS AS