Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.
 
Clear
     
 

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2013019956
DokumentID: 20/53479 - Forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring og velferdsgoder i Karmøy kommune - endelig behandling
ArkivsakID: 20/25033 - Forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring og velferdsgoder i Karmøy kommune
Journaldato: 09.11.2020
Brevdato: 09.11.2020
Dokumentansvarlig: Siv Elisabeth Røksund Lie
ACOS Innsyn levert av ACOS AS