Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.
 
Clear
     
 

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2013020502
DokumentID: 20/54025 - Plansak for offentlig ettersyn - Plan 2124 Detaljregulering for Årvoll sør - gnr 15/353 mfl
ArkivsakID: 20/4003 - 2124 - Årvoll sør - detaljregulering
Planid 2124 - 15/353 mfl - Hellvik Hus Karmøy AS
Journaldato: 11.11.2020
Brevdato: 11.11.2020
Dokumentansvarlig: Bergitte Hatteland Flatebø
ACOS Innsyn levert av ACOS AS