Dette er et dokument som ble sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom innkommende post blir scannet, og dokumentet ikke er gradert, kan du lese dokumentet ved å klikke på tekst-lenkene under. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsak-lenken.
 
Clear
     
 

Innkommende dokument

Innkommende dokument 2013021868
DokumentID: 20/55391 - Referat fra gjennomgang av drøftingsmøte til plan 4085 for masseuttak Søre Våge - oppsummering
ArkivsakID: 20/4635 - 4085 - Masseuttak på Søre Våge - detaljregulering
Plan 4085 - del av gnr 84/5 mfl. - Vassbakk og Stol AS - godkjent 21.6.2021
Journaldato: 24.11.2020
Brevdato: 03.11.2020
Dokumentansvarlig: Yvonne S. Løvseth
Journalpostkategori: Ikke publisert

Avsender(e)

Norconsult

Tekstdokument

Dokumentet er offentlig, men ikke publisert. Ta kontakt for nærmere informasjon.  
ACOS Innsyn levert av ACOS AS