Dette er et dokument som ble sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom innkommende post blir scannet, og dokumentet ikke er gradert, kan du lese dokumentet ved å klikke på tekst-lenkene under. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsak-lenken.
 
Clear
     
 

Innkommende dokument

Innkommende dokument 2013022574
DokumentID: 20/56097 - Bestilling av oppstartsmøte - Planendring plan 467 Osnes
ArkivsakID: 20/27430 - 467-4 - Osnes - endring av veitrasé - detaljregulering
PlanID 467-4 - del av gnr. 140/313 mfl. - Øygarden Eiendom AS - godkjent 15.6.2021
Journaldato: 24.11.2020
Brevdato: 22.11.2020
Dokumentansvarlig: Aage Steen Holm
Journalpostkategori: Ikke publisert

Avsender(e)

Øygarden Eiendom AS
Øygarden 50
4262 AVALDSNES

Tekstdokument

Dokumentet er offentlig, men ikke publisert. Ta kontakt for nærmere informasjon.  
ACOS Innsyn levert av ACOS AS