Dette er et dokument som ble sendt fra en saksbehandler i kommunen. Dersom dokumentet ikke er gradert, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekst-lenkene nederst på siden.
 
Clear
     
 

Utgående dokument

Utgående dokument 2013022613
DokumentID: 20/56136 - Brev om oppstartsmøte - Plan 467-4 Osnes - Endring av veitrase - Planendring
ArkivsakID: 20/27430 - 467-4 - Osnes - endring av veitrasé - detaljregulering
PlanID 467-4 - del av gnr. 140/313 mfl. - Øygarden Eiendom AS - godkjent 15.6.2021
Journaldato: 24.11.2020
Brevdato: 24.11.2020
Dokumentansvarlig: Aage Steen Holm
Journalpostkategori: Ikke publisert

Sendt til

Øygarden Eiendom AS
Øygarden 50
4262 AVALDSNES

Tekstdokument

Dokumentet er offentlig, men ikke publisert. Ta kontakt for nærmere informasjon.  
ACOS Innsyn levert av ACOS AS