Dette er et dokument som ble sendt fra en saksbehandler i kommunen. Dersom dokumentet ikke er gradert, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekst-lenkene nederst på siden.
 
Clear
     
 

Utgående dokument

Utgående dokument 2013023565
DokumentID: 20/57088 - Tilbakemelding på innsendt planforslag - plan 5053 Vestre Haugen, Røyksund - gnr 120/45 mfl.
ArkivsakID: 20/7428 - 5053 - Vestre Haugen - detaljregulering
PlanID 5053 - gnr. 120/45 - Plan Invest AS
Journaldato: 02.12.2020
Brevdato: 02.12.2020
Dokumentansvarlig: Aage Steen Holm
Journalpostkategori: Ikke publisert

Sendt til

Cowi AS
Postboks 6412 Etterstad
0605 OSLO

Tekstdokument

Dokumentet er offentlig, men ikke publisert. Ta kontakt for nærmere informasjon.  
ACOS Innsyn levert av ACOS AS