Dette er et dokument som ble sendt fra en saksbehandler i kommunen. Dersom dokumentet ikke er gradert, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekst-lenkene nederst på siden.
 
Clear
     
 

Utgående dokument

Utgående dokument 2013028640
DokumentID: 20/62163 - Begrenset høring - FV47 - busslommer på Medhaug - Detaljregulering 2077
ArkivsakID: 20/4053 - 2077 - FV 547, Busslommer på Medhaug - detaljregulering
Planid 2077 - gnr. 16/178 mfl. - Statens vegvesen - godkjent 8.2.2021
Journaldato: 16.12.2020
Brevdato: 16.12.2020
Dokumentansvarlig: Veronica Glesnes

Sendt til

Cowi AS Avd Haugesund
Rennesøygata 12
5537 HAUGESUND
 
Direktoratet for mineralforvaltning
Postboks 3021 Lade
7441 TRONDHEIM
 
Fylkesmannen i Rogaland
Postboks 59 Sentrum
4001 STAVANGER
ACOS Innsyn levert av ACOS AS