Dette er et dokument som ble sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom innkommende post blir scannet, og dokumentet ikke er gradert, kan du lese dokumentet ved å klikke på tekst-lenkene under. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsak-lenken.
 
Clear
     
 

Innkommende dokument

Innkommende dokument 2013030468
DokumentID: 20/63991 - Vann og grenseverdier - Søre Våge masseuttak - miljørisikovurdering og rev. planbestemmelser
ArkivsakID: 20/4635 - 4085 - Masseuttak på Søre Våge - detaljregulering
Plan 4085 - del av gnr 84/5 mfl. - Vassbakk og Stol AS - godkjent 21.6.2021
Journaldato: 22.12.2020
Brevdato: 21.12.2020
Dokumentansvarlig: Yvonne S. Løvseth

Avsender(e)

Norconsult AS
ACOS Innsyn levert av ACOS AS