Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.
 
Clear
     
 

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2013034572
DokumentID: 21/3401 - Vedtak fra KST - 2077 - FV547 - busslommer på Medhaug
ArkivsakID: 20/4053 - 2077 - FV 547, Busslommer på Medhaug - detaljregulering
Planid 2077 - gnr. 16/178 mfl. - Statens vegvesen - godkjent 8.2.2021
Journaldato: 21.01.2021
Brevdato: 21.01.2021
Dokumentansvarlig: Bergitte Hatteland Flatebø
ACOS Innsyn levert av ACOS AS