Dette er et dokument som ble sendt fra en saksbehandler i kommunen. Dersom dokumentet ikke er gradert, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekst-lenkene nederst på siden.
 
Clear
     
 

Utgående dokument

Utgående dokument 2013039297
DokumentID: 21/8126 - Godkjent plan 2077 - FV547, busslommer på Medhaug - detaljregulering
Off. instanser, tiltakshaver, forsalgstiller
ArkivsakID: 20/4053 - 2077 - FV 547, Busslommer på Medhaug - detaljregulering
Planid 2077 - gnr. 16/178 mfl. - Statens vegvesen - godkjent 8.2.2021
Journaldato: 16.02.2021
Brevdato: 16.02.2021
Dokumentansvarlig: Hilde Beate Kvilhaug

Sendt til

Cowi AS
Rennesøygata 12
5537 HAUGESUND
 
Direktoratet for mineralforvaltning
Postboks 3021 Lade
7441 TRONDHEIM
 
Haugaland Kraft AS
Postboks 2015
5504 HAUGESUND
ACOS Innsyn levert av ACOS AS