Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.
 
Clear
     
 

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2013040027
DokumentID: 21/8856 - Vedtak - plan 2037 - 2. Kloakkrenseanlegg, Tjøsvoll vest. Endring av reguleringsbestemmelsene
ArkivsakID: 20/26135 - 2037-2 - Kloakkrenseanlegg, Tjøsvoll Vest - endring av høydebestemmelser - detaljregulering
PlanID 2037-2 - gnr. 13/318 - Karmøy kommune - godkjent 13.4.2021
Journaldato: 19.02.2021
Brevdato: 25.02.2021
Dokumentansvarlig: Jarle Stunes

Tekstdokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS