Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.
 
Clear
     
 

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2013041857
DokumentID: 21/10686 - KST vedtak plan 4071 - Retting av planvedtak - Vikafjellet
ArkivsakID: 21/2013 - 4071 - Vikafjellet - retting av planvedtak - detaljergulering
PlanID 4071 - gnr. 141/46 mfl. - Skjalg M. Lothe - godkjent 21.6.2021
Journaldato: 01.06.2021
Brevdato: 01.06.2021
Dokumentansvarlig: Yvonne S. Løvseth

Tekstdokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS