Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.
 
Clear
     
 

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2013042797
DokumentID: 21/11626 - 2041-5 - Plansak for offentlig ettersyn - Detaljregulering
ArkivsakID: 21/1893 - 2041-5 - Åkraøynå og Holmane - endring - justering av veg og fortau - områderegulering
PlanID 2041-5 - gnr 15/82 mfl. - Karmøy kommune
Journaldato: 03.03.2021
Brevdato: 25.05.2021
Dokumentansvarlig: Bergitte Hatteland Flatebø
ACOS Innsyn levert av ACOS AS