Dette er et dokument som ble sendt fra en saksbehandler i kommunen. Dersom dokumentet ikke er gradert, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekst-lenkene nederst på siden.
 
Clear
     
 

Utgående dokument

Utgående dokument 2013046211
DokumentID: 21/15039 - Ny høring - plan 4085 - masseuttak på søre Våge - detaljregulering - del av gnr. 84/5 mfl.
Offentlige instanser mfl.
ArkivsakID: 20/4635 - 4085 - Masseuttak på Søre Våge - detaljregulering
Plan 4085 - del av gnr 84/5 mfl. - Vassbakk og Stol AS - godkjent 21.6.2021
Journaldato: 22.03.2021
Brevdato: 22.03.2021
Dokumentansvarlig: Hilde Beate Kvilhaug

Sendt til

Direktoratet for mineralforvaltning
Postboks 3021 Lade
7441 TRONDHEIM
 
Eldrerådet
v/Nils Oddvar Reiersen, Nesjabryggå 17
4280 SKUDENESHAVN
 
Fortidsminneforeningen - Haugaland Lokallag
c/o Ellen Tveit, Tveitevegen 254
5550 SVEIO
 
Friluftsrådet Vest
Postboks 63
5575 AKSDAL
 
Haugaland brann og redning iks
Diktervegen 8
5538 HAUGESUND
 
Haugaland Kraft AS
Postboks 2015
5504 HAUGESUND
 
Karmøy bonde- og småbrukerlag
c/o Jarle Haaland, Visnesvegen 15
4262 AVALDSNES
 
Karmøy bondelag
v/Henning Langåker, Langåkergarden 12
4274 STOL
 
Karmøy Næringsråd
v/Thor Otto Lohne Veldevegen 61
4262 AVALDSNES
 
Mattilsynet
Felles postmottak, Postboks 383
2381 BRUMUNDDAL
 
Nord Karmøy Historielag
Torvastadvegen 293
4260 TORVASTAD
 
Norges Vassdrags- og Energidirektorat (nve)
Postboks 5091 Majorstua
0301 OSLO
 
Rogaland fylkeskommune
Postboks 130 Sentrum
4001 STAVANGER
 
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
v/Kjell Inge Bringedal, Stemmemyr 12
5542 KARMSUND
 
Statens vegvesen
Postboks 1010
Nordre Ål
2605 LILLEHAMMER
 
Statsforvaltaren i Rogaland
Postboks 59 Sentrum
4001 STAVANGER
 
Syklistenes Landsforening avd. Haugaland
v/Knut Selsaas, Stangevn. 11
4260 TORVASTAD
ACOS Innsyn levert av ACOS AS