Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.
 
Clear
     
 

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2013047551
DokumentID: 21/16379 - Plan 4082 - Sluttbehandling - Fast bru til Storøy - detaljregulering
ArkivsakID: 20/24481 - 4082 - Fast bru til Storøy - detaljregulering
Planid 4082 - gnr 140/26 mfl. - Storøy Næringspark AS - godkjent 21.6.2021
Journaldato: 30.03.2021
Brevdato: 30.03.2021
Dokumentansvarlig: Yvonne S. Løvseth
ACOS Innsyn levert av ACOS AS