Dette er et dokument som ble sendt fra en saksbehandler i kommunen. Dersom dokumentet ikke er gradert, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekst-lenkene nederst på siden.
 
Clear
     
 

Utgående dokument

Utgående dokument 2013047844
DokumentID: 21/16672 - Godkjent plan 2116 - Danielsen ungdomsskole - detaljregulering
Off. instanser, fagkyndig, forslagstiller
ArkivsakID: 20/5855 - 2116 - Danielsen ungdomsskole Vea - detaljregulering
PlanID 2116 - 5/7 - Egill Danielsen Stiftelse - godkjent 22.3.2021
Journaldato: 29.03.2021
Brevdato: 29.03.2021
Dokumentansvarlig: Hilde Beate Kvilhaug

Sendt til

Direktoratet for mineralforvaltning
Ladebekken 50
7066 TRONDHEIM
 
Egill Danielsen Stiftelse
Nygaten 8
5017 BERGEN
 
Fiskeridirektoratet
Postboks 185 Sentrum
5804 BERGEN
ACOS Innsyn levert av ACOS AS