Dette er et dokument som ble sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom innkommende post blir scannet, og dokumentet ikke er gradert, kan du lese dokumentet ved å klikke på tekst-lenkene under. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsak-lenken.
 
Clear
     
 

Innkommende dokument

Innkommende dokument 2013052850
DokumentID: 21/21678 - Nytt revidert planutkast - 467-4 Osnes- Endring av veitrase mv.
ArkivsakID: 20/27430 - 467-4 - Osnes - endring av veitrasé - detaljregulering
PlanID 467-4 - del av gnr. 140/313 mfl. - Øygarden Eiendom AS - godkjent 15.6.2021
Journaldato: 30.04.2021
Brevdato: 26.04.2021
Dokumentansvarlig: Aage Steen Holm

Avsender(e)

Øygarden Eiendom AS
Øygarden 50
4262 AVALDSNES
ACOS Innsyn levert av ACOS AS