Dette er et dokument som ble sendt fra en saksbehandler i kommunen. Dersom dokumentet ikke er gradert, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekst-lenkene nederst på siden.
 
Clear
     
 

Utgående dokument

Utgående dokument 2013052852
DokumentID: 21/21680 - Planforslag klar til varsling av oppstart - 467-4 Osnes- Endring av veitrasé mv.
ArkivsakID: 20/27430 - 467-4 - Osnes - endring av veitrasé - detaljregulering
PlanID 467-4 - del av gnr. 140/313 mfl. - Øygarden Eiendom AS - godkjent 15.6.2021
Journaldato: 27.04.2021
Brevdato: 27.04.2021
Dokumentansvarlig: Aage Steen Holm

Sendt til

Øygarden Eiendom AS
Øygarden 50
4262 AVALDSNES
ACOS Innsyn levert av ACOS AS