Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.
 
Clear
     
 

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2013055174
DokumentID: 21/24002 - 2119 - Naust på Stongvegen15/30 - plansak for offentlig ettersyn
ArkivsakID: 20/24602 - 2119 - Detaljregulering for naust på Stongvegen - gnr. 15, bnr. 30
PlanID 2119 - 15/30 - Karmøy kommune
Journaldato: 07.05.2021
Brevdato: 09.07.2021
Dokumentansvarlig: Bergitte Hatteland Flatebø

Tekstdokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS