Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.
 
Clear
     
 

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2013056356
DokumentID: 21/25184 - 2127 - Plansak for offentlig ettersyn - Nye Vea barneskole - 4/12 mfl
ArkivsakID: 20/4842 - 2127 - Nye Veavågen barneskole - gnr. 4/12 mfl. - detaljregulering
PlanID 2127 - gnr. 4/12 mfl. - Karmøy kommune
Journaldato: 18.05.2021
Brevdato: 04.06.2021
Dokumentansvarlig: Aage Steen Holm
ACOS Innsyn levert av ACOS AS