Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.
 
Clear
     
 

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2013056894
DokumentID: 21/25722 - 4085 - Sluttbehandling plansak - Masseuttak på søre Våge - del av V 84/5 og 89/2,3
ArkivsakID: 20/4635 - 4085 - Masseuttak på Søre Våge - detaljregulering
Plan 4085 - del av gnr 84/5 mfl. - Vassbakk og Stol AS - godkjent 21.6.2021
Journaldato: 04.06.2021
Brevdato: 04.06.2021
Dokumentansvarlig: Yvonne S. Løvseth
ACOS Innsyn levert av ACOS AS