Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.
 
Clear
     
 

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2013058171
DokumentID: 21/26999 - 5111 - Plansak for offentlig ettersyn - HK - kraft Spanne - Detaljregulering
ArkivsakID: 20/27215 - 5111 - Fagne kraftanlegg Spanne - detaljregulering - gnr. 149/294
PlanID 5111 - Fagne AS -
Journaldato: 26.05.2021
Brevdato: 04.06.2021
Dokumentansvarlig: Yvonne S. Løvseth
ACOS Innsyn levert av ACOS AS