Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.
 
Clear
     
 

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2013058361
DokumentID: 21/27189 - 467-4 - Vedtak om mindre endring - Osnes - endring av veitrasé
ArkivsakID: 20/27430 - 467-4 - Osnes - endring av veitrasé - detaljregulering
PlanID 467-4 - del av gnr. 140/313 mfl. - Øygarden Eiendom AS - godkjent 15.6.2021
Journaldato: 27.05.2021
Brevdato: 31.05.2021
Dokumentansvarlig: Aage Steen Holm
ACOS Innsyn levert av ACOS AS