Dette er et dokument som ble sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom innkommende post blir scannet, og dokumentet ikke er gradert, kan du lese dokumentet ved å klikke på tekst-lenkene under. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsak-lenken.
 
Clear
     
 

Innkommende dokument

Innkommende dokument 2013061883
DokumentID: 21/30711 - Svar - komplett planforslag - Tilbakemelding på revidert planforslag - Vestre Haugen - Plan 5053
ArkivsakID: 20/7428 - 5053 - Vestre Haugen - detaljregulering
PlanID 5053 - gnr. 120/45 - Plan Invest AS
Journaldato: 15.06.2021
Brevdato: 15.06.2021
Dokumentansvarlig: Aage Steen Holm

Avsender(e)

Cowi AS
Postboks 6412 Etterstad
0605 OSLO
ACOS Innsyn levert av ACOS AS