Dette er et dokument som ble sendt fra en saksbehandler i kommunen. Dersom dokumentet ikke er gradert, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekst-lenkene nederst på siden.
 
Clear
     
 

Utgående dokument

Utgående dokument 2013062117
DokumentID: 21/30945 - Bekreftelse på endret kotehøyde og politisk behandling - plan 5053
ArkivsakID: 20/7428 - 5053 - Vestre Haugen - detaljregulering
PlanID 5053 - gnr. 120/45 - Plan Invest AS
Journaldato: 13.07.2021
Brevdato: 16.06.2021
Dokumentansvarlig: Aage Steen Holm

Sendt til

Cowi AS
Postboks 6412 Etterstad
0605 OSLO
ACOS Innsyn levert av ACOS AS