Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.
 
Clear
     
 

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2013062135
DokumentID: 21/30963 - 5053 - Vestre Haugen - plansak for offentlig ettersyn
ArkivsakID: 20/7428 - 5053 - Vestre Haugen, Tuastad - detaljregulering gnr. 120, bnr. 45
PlanID 5053 - gnr. 120/45 - Plan Invest AS - godkjent 7.3.2022
Journaldato: 16.06.2021
Brevdato: 07.07.2021
Dokumentansvarlig: Aage Steen Holm
ACOS Innsyn levert av ACOS AS