Dette er et dokument som ble sendt fra en saksbehandler i kommunen. Dersom dokumentet ikke er gradert, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekst-lenkene nederst på siden.
 
Clear
     
 

Utgående dokument

Utgående dokument 2013063174
DokumentID: 21/32002 - 2041-5 - høring - Åkraøynå og Holmane - reguleringsendring
til off. instanser / Adv. Eurojuris
ArkivsakID: 21/1893 - 2041-5 - Åkraøynå og Holmane - endring - justering av veg og fortau - områderegulering
PlanID 2041-5 - gnr 15/82 mfl. - Karmøy kommune - godkjent 18.10.2021
Journaldato: 14.07.2021
Brevdato: 24.06.2021
Dokumentansvarlig: Hilde Beate Kvilhaug

Sendt til

Advokatfirmaet Eurojuris Haugesund AS
Postboks 548
5501 HAUGESUND
 
Eldrerådet
v/Nils Oddvar Reiersen, Nesjabryggå 17
4280 SKUDENESHAVN
 
Haugaland brann og redning iks
Diktervegen 8
5538 HAUGESUND
 
Haugaland Kraft AS
Postboks 2015
5504 HAUGESUND
 
Mattilsynet
Felles postmottak, Postboks 383
2381 BRUMUNDDAL
 
Rogaland fylkeskommune
Postboks 130 Sentrum
4001 STAVANGER
 
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
v/Kjell Inge Bringedal, Stemmemyr 12
5542 KARMSUND
 
Statens vegvesen region vest
Postboks 1010
Nordre Ål
2605 LILLEHAMMER
 
Statsforvaltaren i Rogaland
Postboks 59 Sentrum
4001 STAVANGER

Tekstdokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS