Dette er et dokument som ble sendt fra en saksbehandler i kommunen. Dersom dokumentet ikke er gradert, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekst-lenkene nederst på siden.
 
Clear
     
 

Utgående dokument

Utgående dokument 2013064701
DokumentID: 21/33529 - Godkjent plan 467-4 - Osnes - endring av veitrasè
til søker, berørte parter og off. instanser
ArkivsakID: 20/27430 - 467-4 - Osnes - endring av veitrasé - detaljregulering
PlanID 467-4 - del av gnr. 140/313 mfl. - Øygarden Eiendom AS - godkjent 15.6.2021
Journaldato: 14.07.2021
Brevdato: 29.06.2021
Dokumentansvarlig: Hilde Beate Kvilhaug

Sendt til

Øygarden Eiendom AS
Øygarden 50
4262 AVALDSNES
ACOS Innsyn levert av ACOS AS