Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.
 
Clear
     
 

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2013065095
DokumentID: 21/33923 - 3049 - Bygnes Hageby - plansak for offentlig ettersyn
ArkivsakID: 20/7763 - 3049 - Bygnes hageby - detaljregulering
PlanID 3049 - 102/26 - Odd Hansen Prosjekt AS
Journaldato: 30.06.2021
Brevdato: 07.07.2021
Dokumentansvarlig: Aage Steen Holm
ACOS Innsyn levert av ACOS AS