Dette er et dokument som ble sendt fra en saksbehandler i kommunen. Dersom dokumentet ikke er gradert, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekst-lenkene nederst på siden.
 
Clear
     
 

Utgående dokument

Utgående dokument 2013066351
DokumentID: 21/35179 - Godkjent plan 4085 - Massseuttak på Søre Våge - gnr. 84/5 mfl
til fagkyndig, forslagstiller, off. instanser
ArkivsakID: 20/4635 - 4085 - Masseuttak på Søre Våge - detaljregulering
Plan 4085 - del av gnr 84/5 mfl. - Vassbakk og Stol AS - godkjent 21.6.2021
Journaldato: 12.07.2021
Brevdato: 06.07.2021
Dokumentansvarlig: Hilde Beate Kvilhaug

Sendt til

Direktoratet for mineralforvaltning
Ladebekken 50
7066 TRONDHEIM
 
Haugaland Kraft AS
Postboks 2015
5504 HAUGESUND
 
Mattilsynet
Felles postmottak, Postboks 383
2381 BRUMUNDDAL
 
Norconsult AS
Postboks 626
1303 SANDVIKA
 
Norges Vassdrags- og Energidirektorat (nve)
Postboks 5091 Majorstua
0301 OSLO
 
Rogaland fylkeskommune
Postboks 130 Sentrum
4001 STAVANGER
 
Statens vegvesen region vest
Postboks 1010
Nordre Ål
2605 LILLEHAMMER
 
Statsforvaltaren i Rogaland
Postboks 59 Sentrum
4001 STAVANGER
 
Vassbakk & Stol AS
Postboks 63
4291 KOPERVIK
ACOS Innsyn levert av ACOS AS