Dette er et dokument som ble sendt fra en saksbehandler i kommunen. Dersom dokumentet ikke er gradert, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekst-lenkene nederst på siden.
 
Clear
     
 

Utgående dokument

Utgående dokument 2013066419
DokumentID: 21/35247 - Godkjent plan 4082 - Fast bru til Storøy - detaljregulering
til fagkyndig, forslagstiller, offentlige instanser
ArkivsakID: 20/24481 - 4082 - Fast bru til Storøy - detaljregulering
Planid 4082 - gnr 140/26 mfl. - Storøy Næringspark AS - godkjent 21.6.2021
Journaldato: 13.07.2021
Brevdato: 07.07.2021
Dokumentansvarlig: Hilde Beate Kvilhaug

Sendt til

Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS
Postboks 29
5501 HAUGESUND
 
Fiskarlaget Vest
Slottsgaten 3
5003 BERGEN
 
Fiskeridirektoratet
Postboks 185 Sentrum
5804 BERGEN

Tekstdokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS