Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.
 
Clear
     
 

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2013066771
DokumentID: 21/35599 - 5079-3 - Spannadalen, endring - plansak for offentlig ettersyn
ArkivsakID: 20/5016 - 5079-3 - Spannadalen - endring - vedr. arealbruk og BRA - gnr. 148/1035 mfl.- detaljregulering
PlanID 5097-3 - gnr 148/1035 mfl. - Norheim Handelspark AS - Godkjent 7.2.2022
Journaldato: 11.08.2021
Brevdato: 11.08.2021
Dokumentansvarlig: Elina Jøsang Nilsen
ACOS Innsyn levert av ACOS AS