Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.
 
Clear
     
 

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2013067200
DokumentID: 21/36028 - 1016 - Steiningsholmen vest - plansak for offentlig ettersyn
ArkivsakID: 20/4056 - 1016 - Steiningsholmen vest - detaljregulering
PlanID 1016 - 57/569 mfl - Steiningsholmen Eiendom AS
Journaldato: 12.07.2021
Brevdato: 14.07.2021
Dokumentansvarlig: Bergitte Hatteland Flatebø

Tekstdokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS