Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.
 
Clear
     
 

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2013069141
DokumentID: 21/37969 - 4089 - Ny landfallstunnel Statpipe Kalstø - plansak for offentlig ettersyn
ArkivsakID: 21/671 - 4089 - ny landfallstunnel Statpipe Kalstø - detaljregulering
PlanID 4089 - gnr. 77/15 - Equinor Energy AS
Journaldato: 26.07.2021
Brevdato: 29.07.2021
Dokumentansvarlig: Yvonne S. Løvseth
ACOS Innsyn levert av ACOS AS